Останні новини

Дата публікації: 09.09.2013

Пропозиції ГРОНУ до рекомендацій парламентських слухань на тему: «Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення»

ГРОНУКроки, які необхідно здійснити для поліпшення доступності та підвищення якості загальної середньої освіти в Україні:

- довести в 2014 році видатки на освіту і науку до розміру, не меншого відповідно 8 і 1,5 % ВВП. Передбачити в Законі про Державний бюджет України на 2014 р. та наступні роки фінансування витрат в повному об’ємі, передбачених ст. 57 Закону України «Про освіту», доплат науково-педагогічним працівникам за вчені звання та наукові ступені. Здійснити заходи щодо стимулювання праці молодих педагогів, вчених. Підвищити до 10 мінімальних окладів виплату підйомних молодим педагогам, як в місті, так і в селі, які вперше йдуть на роботу в школу, дитячий садок, профтехучилище;
- з метою подолання наслідків демографічної кризи внести зміни до Закону України «Про освіту» щодо зменшення наповнюваності класів та груп з 5÷30 до 3÷25 чоловік. Дозволити місцевим радам утримувати класи з меншою наповнюваністю. В кожному селі мусить бути школа, хоча б початкова;
- зменшити педагогічне навантаження на викладачів вузів до 400-500 годин, довести співвідношення кількості студентів на одного викладача до 8:1. Довести частину коштів, виділених на наукові дослідження, до 20-30% в загальних витратах університетів;
- впровадити ефективну систему оновлення змісту освіти, поєднати зусилля центральних органів виконавчої влади, національної та галузевих академій наук, розробити державні стандарти освіти нового покоління, національну систему кваліфікацій;
- розробити національну систему оцінювання якості освіти. Створити незалежні кваліфікаційні центри, стимулювати створення незалежних національних рейтингів шкіл, профтехучилищ, вузів;
- створити у країні надійну інноваційну індустрію розробки і виготовлення сучасних засобів навчання. Передбачити пільгове оподаткування для підприємств, які виробляють ТЗН;
- провести загальноукраїнський педагогічний експеримент щодо запровадження профільного навчання учнів старшої школи;
- здійснити оновлення підготовки майбутніх вчителів, осучаснити навчальні плани і програми. Затвердити програму матеріально-технічного оновлення педагогічних університетів і коледжів;
- удосконалити систему роботи з обдарованою молоддю, дітьми-індиго. Передбачити перспективи такої молоді як під час навчання у вузах, в т.ч. і за кордоном, так і після закінчення навчальних закладів;
- здійснити дебюрократизацію освітнього процесу, запровадити принцип відкритої розробки нормативно-правових документів, їх громадську експертизу, апробацію та затвердження;
- розглянути питання щодо можливості введення місцевими радами спеціального освітянського податку, унормувати порядок благодійних внесків на розвиток освіти;
- приділити першочергову увагу здоров’ю дітей, оновити розпорядок дня навчальних закладів. Налагодити випуск спортивного інвентарю, відновити роботу секцій, в т.ч. і по місцю проживання дітей;
- запровадити програми облаштування територій навколо навчальних закладів, їх озеленення. Створити сучасні проекти садово-паркового оформлення територій навчальних закладів;
- розробити і запровадити нову, більш ефективну систему оплати праці педагогів. Збільшити не менше, ніж на третину від загальної суми зарплати преміальну складову, яка виплачується за якісні показники діяльності вчителів і викладачів;
- визначити механізми забезпечення житлом педагогічних і науково-педагогічних працівників, використати при цьому різні способи отримання житла – надання безкоштовних квартир, виділення безвідсоткових і інших пільгових кредитів на придбання житла, фінансування за схемою «п’ятдесят на п’ятдесят» та ін. Щорічно надавати не менше двох тисяч квартир педагогам;
- активно підтримати молодих педагогів, виділяти педагогам, які мешкають в сільській місцевості, земельні паї і наділи;
- негайно реорганізувати державну програму харчування дітей, учнів натуральними продуктами, виключити з їх раціону генетично-модифіковані продукти. Створити комунальні підприємства для харчування дітей, школярів, студентів. Активно долучити до цього громадськість, батьківські комітети;
- прийняти Закон про встановлення пенсійного забезпечення педагогічних працівників на рівні не меншому 80% від середнього заробітку;
- переглянути і вдосконалити процес підручникотворення. Запровадити в Україні єдиний державний підручник з кожного предмету, решта – на комерційній основі;
- оновити і реалізувати в повному обсязі державні програми: «Вчитель», «Зміст освіти», «Школа майбутнього», «Обдаровані діти», «Програма оновлення матеріально-технічної бази аварійних шкіл», «Здорове харчування», «Інформаційні і комунікативні технології в освіті» та ін.;
- добитися, щоб у 2013-2014 роках кожна школа, в тому числі сільська, мали доступ до широкополосного швидкісного Інтернету, оновити шкільні бібліотеки, забезпечити їх педагогічними журналами і газетами. Передбачити не тільки разове придбання комп’ютерної техніки і програмного забезпечення, а і періодичне їх оновлення та ефективну експлуатацію. Зобов’язати виконкоми рад, держадміністрації щорічно виділяти на це необхідні кошти;
- здійснити кроки щодо демократизації навчально-виховного процесу в школі, посилити роль педагогічних рад, наглядових рад. Запровадити виборність керівників навчальних закладів;
- рекомендувати Міністерству освіти і науки України, Міністерству культури України Національній академії педагогічних наук спільно з громадськістю розробити Національну програму морально-духовного, патріотичного виховання молоді, передбачивши випуск відповідної аудіо, відео продукції, посібників і методичних матеріалів для кожної вікової групи дітей та юнацтва.

Маєте запитання?
Залиште
повідомлення
Запитайте за телефоном:
+38(044)288-71-00