Останні новини

Дата публікації: 27.02.2013

Станіслав Ніколаєнко: Закон про вищу освіту не повинен бути засобом перемоги одних політиків над іншими

Станіслав НіколаєнкоВиступаючи 27 лютого на слуханнях, присвячених закону про вищу освіту, в Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України Станіслав Ніколаєнко зазначив, що наявність трьох законопроектів про вищу освіту приведе до того, що жоден із них не матиме повної підтримки як у парламенті, так і в суспільстві. Закон про вищу освіту не повинен бути засобом перемоги одних політиків над іншими.

На думку Станіслава Ніколаєнка доцільно було б авторам законів відкликати дані законопроекти із Верховної Ради України, а потім на базі законопроекту, підготовленого громадськістю на чолі із Михайлом Згуровським, підготувати один закон. Авторство ж мусить належати всім тим, хто вносив три роздільні закони. Освіта – це та галузь, яка може і мусить примирити політичних опонентів, бо всі політичні партії виступають за її розквіт і декларують підтримку.

Станіслав Ніколаєнко категорично виступив за збереження в новому законі соціальних запобіжників, зокрема недопущення відміни базового показника підготовки фахівців з вищою освітою за рахунок держави – 180 студентів/ 10 тисяч населення для вузів і 100 студентів/10 тисяч населення для технікумів. Це дозволить утримати ступінь охоплення вищою освітою населення на середньоєвропейському рівні. Також він наголосив, що не можна відмовлятись він норми, яка гарантує в державних вузах зарахування на перший курс студентів за рахунок бюджету не менше 51% загального обсягу прийому. Уряд постійно зменшує державне замовлення, в той час, коли президент в своїй програмі «Україна – для людей!» говорить про необхідність збільшення до 75% число тих, хто навчається безкоштовно.

Ніколаєнко засудив пропозиції окремих чиновників від педнауки, які пропонують змінити статтю 53 Конституції України та відмовитись від обов‘язкової і безкоштовної середньої освіти. Це цивілізаційне завоювання нашого суспільства і відмова від цього відкине Україну на сторіччя назад.

Голова Громадської Ради освітян і науковців України піддав критиці спроби Міністерства освіти і науки, молоді та спорту постійно скорочувати держзамовлення, в т.ч. на такі професії, як – юрист, економіст, бухгалтер і т.і. Конституція України дає право громадянам здобувати середню, професійно-технічну, вищу освіту і це право не має бути обмежене ніяким держзамовленням. Нині складається такий стан, коли деякі спеціальності стають доступними лише тим, хто може платити за навчання.

Станіслав Ніколаєнко наполягає на посиленні автономії університетів, послабленні адміністративного тиску на вузи з боку міністерства. Виступає надання права проводити ліцензування, акредитацію, оцінку якості освіти спеціальному Національному агентству з питань якості освіти. Органу, який буде формуватись із представників роботодавців, освітян і влади. Він закликав надати виключне право обирати ректорів науково-педагогічним працівникам та студентам університетів. Також підтримує положення про посилення впливу вчених рад факультетів, інститутів, колективів кафедр на обрання деканів, директорів, завідуючих кафедрами, професорів і доцентів. Ніколаєнко виступає за розвиток студентського самоврядування, приведення стипендії до прожиткового рівня.

Голова Громадської Ради освітян і науковців України Станіслав Ніколаєнко наголосив на необхідності внесення змін до законодавства, які б дозволили вітчизняному бізнесу вкладати кошти в розвиток освіти і науки, посилити фінансову і економічну самостійність університетів. Він закликав присутніх не руйнувати підготовку молодших спеціалістів у технікумах і вищих профтехучилищах.

Прес-служба ГРОНУ

Маєте запитання?
Залиште
повідомлення
Запитайте за телефоном:
+38(044)288-71-00