Останні новини

Дата публікації: 17.11.2011

Станіслав Ніколаєнко: Новий Закон «Про вищу освіту» може привести до скорочення держзамовлення

Станіслав НіколаєнкоДо Верховної Ради України внесено проект закону «Про вищу освіту», підготований Міністерством освіти. Попередні спроби відомства Табачника дати вищій школі новий закон не увінчалися успіхом – вони викликали протести студентів і громадських організацій. Чи вдалося Міністерству на цей раз підготувати законопроект, який справді вирішить проблеми в галузі і надасть вузам автономію?

- Станіслав Миколайович, з’їзд освітян схвалив новий проект Закону про вищу освіту. Як Ви його оцінюєте?

- Те що з’їзд схвалив Закон нічого не змінює. Більшість делегатів не є працівниками вузів і навіть його не читали. Нова редакція Закону «Про вищу освіту» не дає відповідей на поставлені життям проблеми. Зокрема не вирішені питання фінансово-господарської самостійності, автономії вузів. Внесені прогресивні, на перший погляд, положення ст. 66 Закону про те, що надходження до спеціального фонду університетів не оподатковуються є, по-суті, формальними і не будуть діяти, бо потребують відповідних змін до Бюджетного і Податкового Кодексів.
Право вузів відкривати рахунки, зокрема депозитні, отримувати кредити в банках, потрібно підтвердити змінами до Бюджетного Кодексу.
Закон потребує норми про упорядкування численних перевірок, заборону втручання в діяльність університетів контролюючих органів. Здійснювати планові перевірки не частіше, ніж раз на 5 років.
В статті 65 слід уточнити, що згоду на вилучення земельних ділянок у вузах мусить давати вчена рада чи конференція трудового колективу, а не курівник університету.
Незрозумілим є механізм формування держзамовлення для вузів на конкурсних засадах. Що буде з непопулярними професіями? Чи не будуть вигравати його тільки ті, хто здатен «відкотити». Тобто це будуть приватні вузи, де буде дешевший студент, де зможуть зекономити на підготовці студента.
Велика дискусія щодо автономії навчальних закладів, на жаль, не матеріалізована в проекті Закону. Закон не можна вважати законом прямої дії, бо в ньому більше двох десятків посилань на норми,що будуть унормовані Кабміном. А це може вихолостити весь Закон.
Третій розділ проекту «Зміст вищої освіти. Стандарти вищої освіти» не дає відповіді, а яка ж по об’єму варіативна складова освітньо-професійних і наукових програм. Практика говорить, що це приблизно 30% навчального часу. В Законі вилучається освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, тому щоб не зупинити інженерну підготовку слід готувати магістрів-теоретиків-дослідників та магістрав-практиків.

- Станіславе Миколайовичу, а що робити із національними університетами, їх нині вже до 90, а мусить буди півтора десятка. Національний – це флагман певної галузі, а в нас їх присвоюють із політичних міркувань.

- Життя потребує радикального оновлення положення про національні вищі навчальні заклади. Напевно в ст. 24 проекту Закону слід записати, що це кращий вуз у своїй галузі. Це звання, на нашу думку, мусить присвоюватись раз на 5 років з наступним його підтвердженням. Дивує те, що проект містить положення, що національні університети можуть вести підготовку кадрів лише з високотехнологічних спеціальностей, обмежуючи права гуманітарних вишів.
Більш конструктивно мусять бути виписані права дослідницьких університетів. Їх мусить бути кілька на Україну, це ті точки наукового-технологічного зростання, з яких підніметься економіка України. Держава мусить їх фінансувати на нових принципах. Вони повинні розвивати ГРІН (генно, робото, інфо, нано) технології. Їхнє завдання не тільки самостійно присуджувати вчені звання та наукові ступені, а перш за все вести наукову діяльність. Тому слід в Законі записати, що в бюджеті такого вузу кошти на науку повинні складати хоча б третину, а нормативи співвідношення студент-викладач слід установити наполовину меншими, ніж в звичайних університетах. Чітко повинно бути закріпленим право цих університетів вести дослідництво, встановлювати нову оплату праці, створювати дослідно-конструкторські підприємства на пільгових умовах, без сплати мита на наукове обладнання та інше.

- Станіславе Миколайовичу, а як Закон посилює демократичні засади діяльності вузів, чи не стане він зашморгом на вузівській автономії, спробою керувати ректорами?

- Дещо спробували автори Закону врегулювати демократичні норми життя університетів. Доброю нормою проекту Закону є теза про обмеження двома термінами підряд перебування на посаді ректора вузу. Проте дискримінаційним є положення, що міністерство укладає контракт з обраним ректором на строк до 5 років, чи до 7 років для національних університетів. Отже, виходить, що з незговірливим ректором можна укласти контракт на рік, потім він знову переобирається, і знову контракт на один рік. І все, бо більше громадянин не може бути ректором, пропрацювавши при цьому лише 2 роки підряд. Прийшов час довіряти науково-педагогічним колективам і керівники вузів мусять знати, що їх обирають відповідно на 5 і 7 років.
Доопрацювання також потребують норми щодо обрання професорів, доцентів, викладачів, завідуючих кафедрами. Не можна ігнорувати при цьому думку колективів кафедр. Всі вибори на посади в коледжах, університетах слід проводити таємно.

- Станіславе Миколайовичу, а як будуть оновлюватись зв‘язки із бізнесом, виробництвом?

- Радикальних змін потребують зв’язки з бізнесом, виробничниками. Проте, розглядаючи ст. 46 Закону бачимо, що зобов’язання підприємств брати на практику студентів є просто фразою, бо його реалізація потребує змін до Закону «Про підприємство» та Податкового Кодексу, які б з одного боку зобов’язали бізнес створювати умови для проходження практики, а з іншого стимулювали їх до цього, дозволили їм витрати на організацію практики включати у валові витрати. Також потрібно повернутись до положення в Бюджетному кодексі щодо надання права місцевим радам фінансувати університети і технікуми.

- А що буде із ЗНО, чи знову вступні іспити стануть полем для зловживань?

- Хибою проекту Закону є положення ст. 40 щодо права вузу при прийомі абітурієнтів проводити вступні випробування, виставляти бал навчального закладу. Такий запис нівелює зовнішнє незалежне оцінювання. Таке право, на нашу думку, можливо надати лише дослідницьким установам. Взагалі законопроект доцільно було б доповнити положенням про національну систему моніторингу якості вищої освіти, зробивши акцент на зовнішнє оцінювання та участь в ньому роботодавців.
Вважаємо, що потребують уточнення функції Кабміну, частину з них слід передати центральному органу влади в галузі освіти та спілці ректорів. Такі положення, як затвердження умов Національного рейтингу вузів здатне здійснити і Міністерство освіти і науки спільно із спілкою ректорів та роботодавцями.

- Станіславе Миколайовичу, а чи не знищить Закон безкоштовну освіту, не приведе все до суцільної комерціалізації?

Не можна погодитись із прямим порушенням статті 22 Конституції України, зокрема щодо зменшення в ст.66 проекту Закону обсягів держзамовлення, виходячи із діючих нормативів на 10 тисяч населення. Так із 180 до 170 осіб передбачається зменшити число людей з вищою освітою на 10 тис. населення для університетів і академій та із 100 до 80 осіб для навчання у коледжах. При такому підході за п’ять років буде недобрано за рахунок бюджету до вузів 45 тисяч осіб, а до технікумів – 90 тисяч студентів! В законопроекті є гарна норма про те, щоб розмір стипендії для студентів був не менше мінімального прожиткового рівня. Вводиться поняття про соціальну стипендію. Проте не дається визначення чим академічна стипендія відрізняється від соціальної, який її розмір і порядок призначення.
Прикро, що із Закону непомітно випало положення про те, що дипломи про завершення навчання фінансує держава. У правах науково-педагогічних працівників нічого не говориться про оздоровлення викладачів. Забули автори Закону про діяльність студентських спортивних клубів вузів. Не можна погодитись із авторами нової редакції Закону про позбавлення права вести підготовку молодших спеціалістів вищими профтехучилищами. Вони не зможуть стати професійними коледжами, але вони нині вдало готують із висококваліфікованих робітників організаторів виробництва, майстрів, виконробів, бригадирів і т.і.
Неупереджений аналіз показує, що найкраще треба було б відреагувати на виклики часу, підготувавши Закон про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів з питань вищої освіти. Тоді можна було б одночасно внести зміни до Бюджетного, Податкового і Земельного Кодексів, самого Закону «Про вищу освіту» та інших законів. Це був би швидкий і ефективний законодавчий шлях. Запропонований Урядом проект Закону без сумніву вирішить окремі проблеми, проте радикального оновлення в діяльність вищої школи, підвищення її якості не внесе.

Маєте запитання?
Залиште
повідомлення
Запитайте за телефоном:
+38(044)288-71-00