Головна

Всеукраїнська громадська організація “Громадська Рада освітян і науковців України” (ГРОНУ) заснована 28 січня 2005 року на установчому з’їзді працівників освіти і науки та легалізована в установленому чинним законодавством порядку (Свідоцтво № 2235 від 11 травня 2005 р.).

Метою ГРОНУ є сприяння відродженню високого суспільного авторитету, статусу педагога і вченого, підвищенню ролі освіти і науки в економічному, духовно-моральному, культурному розвитку суспільства, держави, народу, особистості та захист спільних інтересів своїх членів. Почитайте докладніше про Payoneer Україна.

Головні завдання організації, виходячи з мети, полягають у:

  • сприянні соціальному, законодавчому захисту освітян, науковців, учнів, студентів, аспірантів, всебічному покращанню їх матеріального становища, матеріально-технічному розвитку навчально-виховних закладів і наукових установ незалежно від форми їх власності;
  • підтримці творчо працюючих молодих педагогів, вчених, обдарованих докторантів, аспірантів, студентів, учнів;
  • сприянні інноваційному розвитку держави;
  • сприянні демократизації, гуманітаризації, гуманізації освіти, впровадженню толерантної педагогіки та державно-громадського управління галуззю, вдосконаленню її структурної організації;
  • сприянні докорінному вдосконаленню педагогічної освіти, ретельному відбору і допрофесійній підготовці талановитої, здатної (схильної) до педагогічної діяльності молоді за ознаками духовно-морального, інтелектуально-творчого потенціалу;
  • впливові на оновлення змісту, зростання якості освіти, впровадження в навчально-виховний процес ефективних методів, технологій, вітчизняного і зарубіжного інноваційного досвіду;
  • наданні пріоритету інтелектуальному розвиткові, патріотичному, морально-естетичному, фізичному вихованню дітей і молоді;
  • громадському моніторингу норм моралі в ЗМІ і в діяльності владних структур всіх рівнів, сприянні встановленню в суспільстві здорового, високоморального способу, укладу життя;
  • здійсненні громадського моніторингу за виконанням законодавства, нормативних актів у галузі освіти і науки.