Президія ГРОНУ

Президія ГРОНУ

НІКОЛАЄНКО СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ, професор, Міністр освіти і науки України – Голова ГРОНУ
ОЛІЙНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ, доктор пед. наук, професор, ректор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України – заступник голови ГРОНУ, координатор
ВЕНГЕР ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ, член-кор., завідувач відділом інституту фізики напівпровідників Національної академії наук України, Віце-президент Технологічного парку “Інститут монокристалів” – заступник голови ГРОНУ
ДІДКОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ СЕМЕНОВИЧ, доктор техн. наук, професор, завідувач кафедрою акустики та акустоелектроніки Національного технічного університету “КПІ” – заступник голови ГРОНУ
ПЕТРОВИЧ ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ, директор Київського міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку – заступник голови ГРОНУ
САЧКОВ ЛЕОНІД СЕМЕНОВИЧ, канд. тех. наук, професор, голова ЦК профспілки працівників освіти і науки України – заступник голови ГРОНУ

Члени Президії

БАГМЕТ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, декан факультету політ. наук Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П.Могили, доктор іст. наук, професор, академік Української академії іст. наук, чл.-кор. Української академії політ. наук
БАГМЕТ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, декан факультету політ. наук Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П.Могили, доктор іст. наук, професор, академік Української академії іст. наук, чл.-кор. Української академії політ. наук
БЕРЕГОВИЙ ЯРОСЛАВ АНТОНОВИЧ, головний редактор журналу “Педагогіка толерантності” Київського громадського освітньо-видавничого центру, перший заступник голови Міжнародної Конфедерації творчих об’єднань учителів
БЄЛІКОВА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА, голова Дніпропетровського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України
БИКОВ ВАЛЕРІЙ ЮХИМОВИЧ, доктор техн. наук, професор, директор Інституту засобів навчання АПН України, член-кореспондент АПН України
БОКИЙ ІВАН СИДОРОВИЧ, народний депутат України
БОЧАН ІГОР ОМЕЛЯНОВИЧ, доктор екон. наук, професор, ректор Львівського інституту економіки і туризму
БРЖЕСТОВСЬКА ЛІДІЯ ОЛЕКСІЇВНА, Віце-президент Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти
БУРІМЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, доктор техн. наук, завідувач кафедрою вищої та прикладної математики Одеського національного морського університету
ГОЛОВАТИЙ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ, доктор політ. наук, професор,1-й віце-президент-ректор Міжрегіональної академії управління персоналом, голова Конфедерації недержавних вищих навчальних закладів України
ГОЛОВІНОВ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ, головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки, чл.-кор. Міжнародної кадрової академії – завідувач секретаріатом ГРОНУ
ГОРДІЄНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА, директор Бобровицького аграрно-економічного технікуму Чернігівської області
ГРАДОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, доктор пед. наук, професор, декан Черкаського національного університету ім.Б.Хмельницького
ГРЕБЄНЩИКОВА ІННА МИКОЛАЇВНА, канд. екон. наук, заступник директора з учбово-методичної роботи Інституту економіки і права, філіалу Академії праці і соціального захисту у м. Севастополі
ДАЙНЕКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, канд. техн. наук, доцент кафедри енергоустановок морських суден і споруд Севастопольського національного технічного університету
ДАЦИШИН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, канд. техн. наук, професор, завідувач кафедрою механізації переробки та зберігання сільськогосподарської продукції Національного аграрного університету
ДОВБЕНКО СВІТЛАНА ПЕТРІВНА, заступник голови Рівненської обласної ради профспілки працівників освіти і науки України
ДРУКОВАНИЙ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ, доктор техн. наук, професор, Вінницький національний технічний університет
ДУДЧАК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, заступник голови Чернівецького обкому профспілки працівників освіти і науки
ЖЕЛЯБІНА НАДІЯ КІНДРАТІВНА, канд. техн. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Запорізької державної інженерної академії, депутат Запорізької міської Ради
ЗУБКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, канд. пед. наук, професор, ректор Південноукраїнського інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, м. Херсон
КНІГАВКО ВОЛОДИМИР ГІЛЯРІЄВИЧ, доктор біол. наук, завідувач кафедрою Харківського державного медичного університету
КИСЛИЙ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ, академік Національної академії наук України
КУДІН В’ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, доктор філос. наук, професор, ректор Київського інституту соціальних і культурних зв’язків
КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, директор колегіуму Національного університету “Києво-Могилянська академія”
КОЗАК ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ, професор, проректор з навчальної роботи Національного технічного університету нафти і газу
КОЧАН ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ, вчитель музики та художньої культури загальноосвітньої школи №19 м. Ужгорода
КРАВЧЕНКО ПЕТРО АНАТОЛІЙОВИЧ, доктор філос. наук , професор, декан історичного факультету, завідувач кафедрою філософії Полтавського педагогічного університету ім. Короленка
НАУМЕНКО ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ, директор педагогічного коледжу Київського Національного університету ім. Т.Шевченка
НІСІМЧУК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, доктор пед. наук, професор, завідувач кафедрою Волинського державного університету ім. Лесі Українки, член-кореспондент АПН України
ОНАЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА, директор спеціалізованої школи № 41 ім.З.К.Слюсаренка, Президент Асоціації керівників шкіл України
ПАЛАДІЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, канд. екон. наук, доцент, голова Державного Департаменту інтелектуальної власності МОН України
ПОКРЕЩУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ, доктор юр. наук, професор, ректор Української академії зовнішньої торгівлі
ПОСТОЛАТІЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, канд. пед. наук, доцент, Кіровоградський педагогічний університет
ПШЕНИЧНА ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА, начальник Сумського обласного управління освіти і науки
РУДЕНКО АННА ВАСИЛІВНА, 1-й заступник начальника Головного управління освіти – начальник управління розвитку загальної середньої освіти КМДА
САВЧЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедрою Луганського національного педагогічного університету ім.Т.Г.Шевченка
САДОВИЙ МИКОЛА ІЛЛІЧ, народний депутат України, доктор пед. наук, доцент
ТАНДУРА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, канд. іст. наук, заступник голови з гуманітарних і політико-правових питань Чернігівської облдержадміністрації
ТЕСЛЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ, канд. техн. наук, доцент кафедри сільськогосподарського виробництва в переробній промисловості Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій
ТИХИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ, доктор юр. наук, професор, академік, завідувач київською науковою лабораторією Академії правових наук
ФІЛІНДАШ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ, помічник-консультант народного депутата України, 1-й заступник голови Спілки молодих соціалістів України
ШИБКО ВІТАЛІЙ ЯКОВИЧ, канд. іст. наук, професор, секретар Комітету Верховної Ради України у закордонних справах
ШИРОКОВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, канд. філос. наук, голова ЦК профспілки працівників Національної академії наук України
ШМОРГУН АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, канд. фіз.-матем. наук, доцент, директор Чернігівської філії Рівненського інституту слов’янознавства
ЯКУХНО ІВАН ІВАНОВИЧ, канд. іст. наук, начальник управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації