Положення про порядок сплати та розмір членських внесків ГРОНУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Президією ГРОНУ
протокол № 2
від 26 травня 2005 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок сплати та розмір членських внесків у
Всеукраїнській громадській організації
“Громадська Рада освітян і науковців України”

І. Загальні положення

1.1. Членські внески – це відрахування, які здійснюються індивідуальними та колективними членами ГРОНУ і сплачуються щорічно в установлені строки.
1.2. Внески використовуються на забезпечення статутної діяльності ГРОНУ.

ІІ. Розмір, порядок сплати членських внесків

2.1. Індивідуальні члени ГРОНУ сплачують внески у розмірі, який визначає щорічно Президія ГРОНУ, безпосередньо до первинного осередку, що приймав рішення про їх членство та де вони перебувають на обліку.
2.2. Колективні члени ГРОНУ сплачують внески у розмірі, який визначає щорічно Президія ГРОНУ у порядку:

  • колективні члени всеукраїнського рівня – до Президії ГРОНУ;
  • інші колективні члени – до регіональних, міських, районних організацій і первинних осередків за належністю.

2.3. Відрахування членських внесків здійснюється за підпорядкованістю щорічно у січні – лютому місяцях у розмірі не менше 10 відсотків від загальних надходжень до організації.

ІІІ. Прикінцеві положення

3.1. При виході із ГРОНУ індивідуальних чи колективних членів сплачені членські внески не повертаються.
3.2. В разі ліквідації первинного осередку районної, міської, регіональної організації ГРОНУ рішення про їх кошти і майно приймає вищий за підпорядкуванням орган ГРОНУ.